Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

072 Alkmaar Maatschappij - Het broedseizoen van de meeuwen is weer begonnen. Burgers, bedrijven en bezoekers ondervinden nog altijd veel overlast door meeuwen. Om de overlast tegen te gaan neemt gemeente Alkmaar diverse maatregelen.

Zo voert de gemeente momenteel een voorlichtingscampagne om mensen er op te wijzen de meeuwen niet te voeren en geen etensresten achter te laten. Ook kunt u een melding doen bij de gemeente als u een nest op uw eigen dak heeft.

Ontheffing

Gezamenlijk met de gemeenten Haarlem en Leiden is Alkmaar in het bezit van een ontheffing van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland om onderzoek te doen hoe meeuweneieren te behandelen. De ontheffing maakte het mogelijk te onderzoeken op welke wijze de overlast die meeuwen geven effectief kan worden tegengegaan, zodat inwoners, bedrijven en instanties zoals scholen zo min mogelijk hinder ondervinden.

Beschermde dieren

De meeuw is volgens de Wet Natuurbescherming een beschermde diersoort. U mag meeuwen dus niet opzettelijk storen. Ook is het verboden opzettelijk hun nesten, rustplaatsen en eieren te vernielen of te beschadigen, of meeuwennesten te verwijderen.

Tips om de overlast te voorkomen

Gemeente Alkmaar onderneemt van alles om overlast te verminderen; zo zijn inmiddels op veel plekken, waaronder in de binnenstad, ondergrondse vuilcontainers geplaatst. Dit voorkomt zwerfafval op straat. Afval is een belangrijke voedselbron voor meeuwen. Ook heeft de gemeente een campagne over hoe meeuwenoverlast in eerste instantie te voorkomen en tegen te gaan.

  • Voorkom rommel: Gebruik ondergrondse containers voor uw afval. Gooi geen troep, oud brood of ander (eetbaar) afval op straat.
  • Niet voeren: Voer meeuwen niet! Zolang er voedsel is voor meeuwen, zullen ze de stad niet verlaten. Download de poster en hang deze op bij uw huis of in de hal van uw flat/appartementengebouw zodat uw buren ook op de hoogte zijn.
  • Voorkom dat meeuwen op uw dak nestelen:In het voorjaar starten meeuwen met paren vormen en nestelen. Als ze eenmaal op een dak zitten mag het nest niet meer verwijderd of vernield worden.

Deze tips kunt u nalezen op www.Alkmaar.nl/meeuwen. Hier kunt u ook de poster en flyer “Meeuwen niet voeren” downloaden en tips vinden om uw dak ongeschikt voor meeuwennesten te maken. Wij raden u hierbij aan een professioneel bedrijf in te schakelen.

Melden en meer informatie

Meer informatie over de maatregelen tegen meeuwenoverlast, tips om overlast tegen te gaan en om een melding te doen van een nest op u eigen dak zijn te vinden op www.Alkmaar.nl/meeuwen.

Heeft u last van meeuwen? meldt dit dan via 14 072. Zo wordt inzichtelijk waar de meeste overlast is en kunnen er mogelijk acties op volgen

Categorieen

072 Heiloo Educatie - In Zuiderloo wordt sinds begin april archeologisch onderzoek gedaan. Op dinsdag 19 mei is door archeologen van Archol een prehistorische voetafdruk van één van de eerste Heiloöers ontdekt. Dit is een unieke vondst, omdat de voetafdruk in goede conditie bewaard is gebleven. De afdruk is ongeveer 3.500 jaar oud. En is zeer goed bewaard gebleven.

Lees meer: Voetafdruk van één van de eerste Heilooërs ontdekt

072 Alkmaar Educatie - Hogeschool iPabo verruimt haar toelatingseisen voor nieuwe studenten. Normaal gesproken moeten sommige nieuwe pabo studenten naast hun diploma ook een toelatingstoets halen om te kunnen starten aan de opleiding, bijvoorbeeld omdat hun gekozen havo-profiel niet aan de toelatingseisen voldoet of omdat ze van het mbo-onderwijs doorstromen.

Lees meer: Hogeschool iPabo verruimt toelatingseisen voor nieuwe studenten

072 Alkmaar Economie - Het college van burgemeester en wethouders helpt ondernemers en instellingen de coronacrisis weer te boven te komen. Dit doen zij met behulp van een noodfonds van 1,5 miljoen euro.

Lees meer: College helpt Alkmaarse economie met noodfonds

072 Alkmaar Maatschappij - Op 11 mei start NS met onderhoudswerkzaamheden aan de onbewaakte fietsenstalling op het voorplein van station Alkmaar. Dit betekent dat er vanaf 4 mei geen gebruik kan worden gemaakt van de onbewaakte stalling.

Lees meer: Fietsenstalling Station niet beschikbaar

072 Alkmaar Maatschappij/Gezondheid - Het P-Café Alkmaar e.o. is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen met de ziekte van Parkinson(ismen), hun partners, familieleden en mantelzorgers. In een ontspannen sfeer worden er diverse onderwerpen besproken. Naast het uitwisselen van informatie en ervaringen kunt u in het Parkinson Café ook contact leggen met lotgenoten. Speciale gast is Antoon Verwer die een presentatie verzorgt voor klankbeleving door klankschalen. Antoon gebruikt tijdens dit klank-uur alle klankinstrumenten, die hij tot beschikking heeft.

Lees meer: Parkinson Café

072 Alkmaar Maatschappij - SKOA (Stichting Kinderopvang Alkmaar) wil dat kinderen gezond opgroeien. Daarom werkt SKOA aan Gezonde Kinderopvang. Want hoe eerder kinderen gezond gedrag aanleren, hoe beter. Ze hebben daar de rest van hun leven profijt van. De kinderopvang biedt unieke kansen om jonge kinderen een gezonde start te geven. 

Lees meer: SKOA en gezondeKinderopvang Alkmaar

072 Alkmaar Sport & Vrije tijd - In samenwerking met Alkmaar Sport, het Univé ledenfonds en het CJG Alkmaar is JOGG Alkmaar gestart met de ‘Alkmaarse Beweegtas voor de Jeugd’ gestart met een bijzonder initiatief.

Lees meer: Wat een succes, de gratis Alkmaarse beweegtas voor de jeugd

072 Alkmaar Hobby - Thuiswerken en min of meer verplicht binnen blijven als gevolg van de coronamatregelen heeft natuurlijk vele kanten.

Lees meer: Puzzelen is weer helemaal in

072 Alkmaar Sport/gezondheid - FC VERS, een programma van de KNVB waarbij gewerkt wordt aan een gezonde sportomgeving en waarbij goede en gezonde alternatieven worden aangeboden voor de vette happen die veelal in sportkantines verkrijgbaar zijn. Om dit doel te bereiken gaan we verder dan hulp bij het aanbieden van verantwoorde producten.

Lees meer: Kolping Boys trapt af met de FC VERS-Kantine

072 Alkmaar Cultuur - De 8 October Vereeniging ‘Alkmaar Ontzet’ besluit om dit jaar af te zien van de traditionele viering van Alkmaar Ontzet. Dit jaar voor één keer geen evenementen waar veel mensen bij betrokken zijn. Dus geen optochten of muziekspektakels zoals de Alkmaarders gewend zijn.

Lees meer: Almaar Ontzet anders dit jaar

072 Alkmaar Cultuur -Zondag 5 april zou pianist Tobias Borsboom een ligconcert geven in Theater De Vest, maar door het coronavirus en de inherente maatregelen is het theater dicht en is er dus geen sprake van enig optreden dan ook. Máár, men heeft iets bedacht waardoor je niet alles hoeft te missen. Zo is er op Facebook een filmpje geplaatst met een mini-ligconcert voor thuis.

Lees meer: Mini-ligconcert van Tobias Borsboom

Alkmaar e.o. nieuws