Economie & Duurzaamheid & Educatie
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

072 Alkmaar en omgeving Economie en duurzaamheid - De dorpen Graft-de Rijp, onderdeel van Alkmaar, zijn druk doende in samenwerking met de energiecoöperaties van deze dorpen te onderzoeken of het mogelijk is om binnen vier jaar waterstof als verwarmingsbrandstof te introduceren.

De belangrijkste vraag hierbij is of er voldoende duurzame elektriciteit kan worden opgewekt en dus ook waterstof kan worden geproduceerd opdat de bewoners van de historische dorpen hun huis ook na de energietransitie aardgasvrij kunnen blijven verwarmen. Dat wordt een zeer speciaal onderzoek waarvan de uitkomsten verregaande mogelijkheden kunnen bieden voor uitbreiding van waterstof als verwarmingsbrandstof in ook andere delen van Nederland.


De Groene Walvis
Het onderzoeksproject van de Energie Coöperatie heeft de naam ‘De Groene Walvis’ gekregen. Het project kost ongeveer € 225K. De Provincie Noord-Holland verstrekt € 150K subsidiegeld Het resterende bedrag wordt gefourneerd door de gemeente Alkmaar (€ 50K) en TransitionHERO (€ 25K). Verder doet netbeheerder Liander mee ook mee. Liander kijkt of de pijpleidingen kunnen worden aangepast voor waterstof. Samen onderzoekt men de mogelijkheden voor haalbaarheid van een waterstofdorp waarbij gebruik wordt gemaakt van zonne-energie en windenergie. Alle betrokkenen samen onderzoeken verder of er wel genoeg duurzame stroom kan worden opgewekt voor waterstofproductie.

 

Waterstoffabriek
Een zeker niet te vergeten zeer belangrijk aspect is de bouw van een groene waterstoffabriek en de kosten die hiermee gemoeid zijn. In de directe omgeving is ruimte genoeg voor het plaatsen van zo’n fabriek, met minder kosten voor vervoer en vervuiling als gevolg. Als na het onderzoek bovendien blijkt, dat de bestaande gasleidingen kunnen worden gebruikt voor vervoer van waterstof, wordt er gigantisch bespaard op aanpassingskosten.

De dorpen Graft-de Rijp bestaan uit ongeveer 2700 woningen en zo’n 650 gebouwen waarvan een groot deel gezichtsbepalend voor het beschermde dorpsgezicht. In totaal produceert men hier meer dan 9 duizend ton CO2 per jaar, dat tussen de € 4 en € 6 miljoen kost aan aardgas. ‘De Groene Walvis’ wil deze uitstoot volledig wegnemen.

 

Uitstoot CO2 naar nul
Hoe brengt men de uitstoot naar nul? Het plan is om groene waterstof op te wekken met behulp van zonnepanelen in de dorpen en middels ingekochte stroom van windenergie. Deze stroom wordt dan in de fabriek omgezet naar waterstof voor verwarming van woningen en gebouwen. Als men in deze dorpen overstapt op deze groene waterstof, dan daalt de CO2-uitstoot naar nul waardoor de Graft-de Rijp volledig toekomstbestendig is, zonder dat bewoners geld in hun eigen huis hoeven te investeren. “Uiteindelijk moet het waterstof even duur of zelfs goedkoper worden dan aardgas”, aldus  Wim Heine, voorzitter van Energie Coöperatie Graft-De Rijp. De intentie is om de dorpen in 2025 volledig aardgasvrij te hebben, een zeer lofwaardig streven.

 

Voorbeeldfunctie Graft-de Rijp
Graft-De Rijp kan een groot voorbeeld zijn voor de productie van waterstof voor verwarming van woningen en gebouwen in de rest van Nederland. Er zijn veel locaties waar isolatie van huizen onpraktisch is en waar geen warmtenetten mogelijk zijn. Waterstof kan de ideale oplossing zijn. Als waterstof op grote schaal betaalbaar blijkt, staat overheden en netbeheerders niets in de weg om de plannen van Graft-deRijp (gemeente Alkmaar) ook elders toe te passen.


Over de samenwerkingspartners

De Energie Coöperatie gaf het onderzoek de naam ‘De groene walvis’. De coöperatie zet zich in voor het verduurzamen van woningen. H2Connect realiseert maximale duurzaamheidsimpact met adviezen over waterstof als energiedrager. TransitionHero B.V. draagt zorg voor een betrouwbare business case. De gemeente Alkmaar ondersteunt financieel, helpt bij het indienen van subsidieaanvragen en op het gebied van projectorganisatie en vergunningen. De provincie Noord-Holland is akkoord met subsidie voor het onderzoek en ziet toe regelgeving, haalbaarheid en inpasbaarheid in het klimaatakkoord. Alliander ondersteunt op het gebied van fysieke netwerken voor elektriciteit en waterstof.


Jos de Jong
Bron: Gemeente Alkmaar

 

Economie & Duurzaamheid

20 januari 2021

Categorie Economie & Duurzaamheid op NLMagazine